SB 68, Senate Taxation, Do Pass - 2020

  Yeas 2   Nays 5   Excused 0   Absent 0

Cammack Nay Castleberry Nay Monroe Nay 
Otten (Ernie) Nay Smith (VJ) Yea Stalzer Nay 
Wismer Yea 

Click message to listen