HB 1006, Senate Taxation, Do Pass - 2020

  Yeas 6   Nays 0   Excused 1   Absent 0

Cammack Yea Castleberry Yea Monroe Yea 
Otten (Ernie) Yea Smith (VJ) Yea Stalzer Yea 
Wismer Excused 

Click message to listen