SB 161, Senate Taxation, Do Pass - 2020

  Yeas 4   Nays 2   Excused 1   Absent 0

Cammack Yea Castleberry Yea Monroe Yea 
Otten (Ernie) Nay Smith (VJ) Yea Stalzer Excused 
Wismer Nay 

Click message to listen